ARKIV / OM GAMLEBANKEN

Gamlebanken restaurert i regi av Ørskog Rotary Klubb


Sjøholt, 07.04.2008
 
Gamlebanken på Sjøholt restaureres, i regi av Ørskog Rotary Klubb.
 
Med grunnlag i en langsiktig leieavtale med Ørskog Kommune, som er eier av Gamlebanken, har Ørskog Rotary Klubb tatt på seg arbeidet med å restaurere dette historiske og flotte bygget i sveitserstil. Leieavtalen er så godt som uoppsigelig fra kommunen så lenge den overholdes av klubben, så her kan vi gjerne si at klubben har fast møtelokale og tilhold så lenge det er formålstjenlig og ønskelig. Ørskog Kommune er en liten kommune med vel 2000 innbyggere, og er geografisk å finne med kommunesenteret Sjøholt ca. 4 mil øst for Ålesund, ved E39/E136.


Gamlebanken som ligger ved Steinholt-krysset der riksvegen tar av til Stordal/Valldal (Rv.650), ble bygget av Ørskog Sparebank og tatt i bruk i 1897, med plass til banklokale i ene enden og kommunesal i andre enden. Byggemåte er tømmervegger med utvendig bordkledning. Den gang snodde den gamle gamlevegen seg gjennom gardstuna og på sydsiden av bygget der hovedinngangen med steintrapp var plassert. Senere ble vegen og inngangen flyttet til nordsiden av bygget. Gamlebanken har en omfattende historie og har tjent som banklokale, kommunelokale, bibliotek, skolebygg, m.v. frem til 1970-åra, og deretter som møtelokaler for idrettslag, ungdomslag, teatergrupper, m.v. frem til 2003 da leieavtalen med Ørskog Rotary Klubb ble inngått.
 
Gamlebanken vil når den er ferdig restaurert og pusset opp både innvendig og utvendig, fremstå som et særdeles praktfullt bygg som bygda vil være tjent med og stolt av å ta vare på videre fremover.
 

Formålet med restaureringsarbeidet er å verne Gamlebanken som kulturminne, og dertil stille den til disposisjon på utleiebasis som møtelokale for bygdas lag, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.
 
Den 5. mai 2005 ble den nyrestaurerte "Kommunesalen" for første gang leid ut. Det var til en konfirmasjonsmiddag med 38 personer til bords. Siden den gang har lokalene vært utleid over 70 ganger i samband med åremålsdager, klassefester, barnedåper, foreningsmøter, bedriftsmøter, og ulike andre arrangementer. Tilbakemeldinger fra leietakere har vært meget positive. Prosjektet har av bygdefolk vært omtalt som "en gavepakke til kommunen".  

I tillegg til Kommunesalen er også "Banksalen" restaurert og tatt i bruk i samband med utleiearrangementer fra mai/juni 2006. Alle leieinntekter har fra første dag gått uavkortet til restaureringsarbeidet. Det føres separat regnskap for prosjektet.
 

Dekketøy og servise for 50 personer er på plass. Nytt kjøkken med komfyr, kjøleskap, varmtvannstank, oppvaskmaskin, m.v. er innredet. Det samme er nytt toalett.
 
Medlemmene i Ørskog Rotary Klubb har totalt sett siden oktober 2003 utført et betydelig antall  dugnadstimer, både innvendig og utvendig, med riving, rydding, snekring, sparkling, sliping, maling, m.v., og har sørget for isolering av golv, møblering, innredning, utstyr, materialer, m.v. for over 100.000 kroner. Utlegg til faste bygningsmessige installasjoner, utbedringer, materialer, m.v. er hovedsakelig dekket ved hjelp av en ganske avgjørende langsiktig fremleieavtale med Ørskog Sparebank, og med betydelige investeringstilskudd fra huseier Ørskog Kommune.
 
I tillegg ble det fra Norsk Kulturminnefond, etter søknad fra oss høsten 2005, gitt tilskudd i samband med omlegging av skifertaket samt utvendig snekker- og malingsarbeid på vinduer og vegger. Fra bedrifter og privatpersoner er det gitt gaver til prosjektet.

Det som pr. i dag ikke er ferdig, og som det arbeides med fortløpende, er utvendig malingsarbeid, opparbeiding av utearealet rundt bygget, samt innredning av loftet med toalett nr. 2, en liten garderobe og ett eller to rom til kombinert kontor og møterom.

Det ble også høsten 2006 sendt søknad til Norsk Kulturminnefond om ytterligere tilskudd for å kunne makte å fullføre de gjenstående arbeider, og gleden var derfor stor da vi den 9. november 2006, faktisk i vårt eget Intercitymøte, fikk vite at vår siste søknad til Norsk Kulturminnefond var ferdigbehandlet og at Gamlebanken også denne gang var blitt tilgodesett med et betydelig beløp. Vi regner derfor med at vi over tid skal klare å fullføre prosjektet i tråd med de planer, kalkyler og beregninger vi gjorde før vi gikk i gang med det.
 

Alt restaureringsarbeidet skjer etter antikvariske retningslinjer og i samarbeid med Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal.  Møteinformasjon ørskog rotaryklubb

Møteinformasjon

Møtested: Gamlebanken
Adresse: N/A
Postnummer: 6240
Sted: ØRSKOG
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: noMøtearkiv
rotary lenker
Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge