ARKIV / MØTER 2014

Møter og aktiviteter i 2014


19. DESEMBER 2014: FØRJULSSAMLING

Fredag 19. desember var det tid for førjulssamlingen på Ørskog Fjellstova, i lag med Vestnes Rotaryklubb. Det ble en hyggelig kveld med god julemat, sanger og  taler. Vi gleder oss til det nye året og håper at vi kan fortsette med det gode arbeidet i Rotaryklubbene.8. desember 2014: lene solheim fra storfjorden barnevern

Daglig lederen Lene Solheim fra Storjorden Barnevern holt et foredrag om fem år med internkommunalt barnevern. Storfjorden barnevern er ei felles barnevernsteneste for kommunane Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Barneverntenesten er lokalisert i Skodje rådhus. Antallet bekymringsmeldinger i Ørskog: 2010: 9 meldinger | 2011: 19 meldinger | 2012: 12 meldinger | 2013: 16 meldinger | 2014: 12 meldinger. Antalle barn med tiltak i Ørskog: 2011: 18 | 2012: 25 | 2013: 17 | 2014: 18.25. november 2014: guvernørbesøk

Guvernøren Knut Kvalvågnæs og AG Gunnar Kvalsund besøkte Ørskog Rotaryklubb. Det ble et bra møte, hvor vi kunne fortelle om våre lokale og internasjonale aktiviteter, og om medlemsrekruttering. Andre delen av Rotarykvelden var hos Brattvåg Rotaryklubb.


17. november 2014: Prost Svein Runde

Prost Svein Runde fra Storfjorden kyrjelege fellesråd fortalte om mellommenneskelige tilhøve i arbeidslivet og personlige utfordringer mellom arbeidstakerer. De ti bud på arbeidsplassen fra Storfjorden kyrkjelege fellesrådet som Svein Runde presenterte kan sees som et godt sammendrag av foredraget hans.

Arbeidsmiljø

1. Vis omsorg og respekt for kvarandre; sjå andre, lytt aktivt, fokuser positivt
2. Snakk til og ikkje om kvarandre – stopp sladder og baktale uansett kven det gjeld
3. Utvikle kultur for oppmuntring og ros
4. Gi konstruktiv tilbakemelding
5. Sjå mennesket bak kollegaen
6. Ordne opp i konfliktar, ta ting opp direkte med den det gjeld
7. Ha gjensidig tillit til kvarandre og vis tillit til at arbeidsoppgåver vert gjort
8. Ta del i praktiske oppgåver, det er lov til å spørje om hjelp
9. Styrk det tverrfaglege samarbeidet
10. Ha respekt for andre si tid, møter tek til og sluttar til avtalt tid

 Motto:

Vi arbeider mot ei felles mål og dreg lasset ilag!10. november 2014: May Britt Haukås fra Friluftsrådet

May Britt Haukås, daglig leder fra Frilufstrådet Ålesund og Omland holdt et engasjert foredrag om Friluftsrådet, organiseringen, viktigheten av å ha stier i nærheten. Som eksempel nevnte May Britt Elvestien. Hun fortalte også om samarbeidet med en del Rotaryklubber, og om Friluftsåret 2015, med massevis av aktiviteter. Vi ble invitert til å være med på en dugnadsaktivitet våren 2015: rydding av Skråvika.


13. oktober 2014: Besøk Ørskog Frivilligsentralen

Gunnhild Todal, leder for Ørskog Frivilligsentralen, tok oss hjertelig imot på sentralen sitt fine nye lokale på Sjøholt og ga oss en grundig innføring i alle de ting Frivilligsentralen in Ørskog står for. Og det er svært mange aktiviteter, for alle aldersgrupper, som blir utført av svært mange frivillige. Imponerende!


22.september 2014: Ørjan Bell og omvendt undervisning

Ørjan Bell er mattelærer ved Ålesund videregående skole. Han holdt et interessant foredrag om omvendt undervisning: elevene får gjennomgang av teori på video i heimelekse. Målet er å frigjøre tid for elever til å jobbe med oppgaver på skolen, og gi lærer mer tid til å følge opp den enkelte elev. Dere kan lese mer om omvendt undervisning i denne artikkelen.


15. september 2014: Besøk Storfjordhotel

Vi fikk en hyggelig omvisning på Storford Hotel, etterfølgt av en herlig og kortreist to-retters middag med lammekarré som hovedrett og ost-tellerken som dessert.


18. august 2014: Besøk Alnes

Ørskog Rotary har startet opp att med sin møtevirksomhet etter sommeren.  De første to mandager i august ble brukt til dugnadsarbeid på Gamlebanken. Alle som har bidratt blir takket for innsatsen!

Mandag 18. august ble det en tur ut til Alnes på Godøya, utenfor Ålesund. Der har Knut Arne Furset (oppvokst på Sjøholt) i en tidsepoke på sirka tre år sett i stand et gammelt hus. Huset har fått beholde sine gamle murer og en del tømmervegger, men interiøret og innredningen har blitt særs flott, estetisk og moderne. Knut Arne og far Arvid har vist oss rundt i huset i to grupper hvor det etterhvert på kjøkkenet ble servert kafe og kake. Tusen takk for mottakelsen.16. juni 2014: Blåtur og presidentskifte

Med en buss av eldre dato ble en del av Rotary medlemmene hentet. Vi kjørte, med en stor omvei og en lokal guide "on bord" til Vaksvik camping hvor vi ble varmt mottatt av innhaveren Åse Karin Reite. Vi kom til fint dekket bord. Hele middagen hadde preg av den siste turen vi hadde: ostprodukter fra Nederland.
Etter maten ble det presidentskifte. Ingeri Madsen oppsummerte  aktivitetene fra siste året og det var mange. Etter det overrakk hun Gert Rietman Rotarykjeden og ble han inaugurert som president for perioden 2014/2015. Vi gratulerer så mye. Han takket Ingeri for innsatsen i sin tid som president. Vi avsluttet seremonien og kvelden med Rotary sangen.

Flere bilder finnes her.


26. mai 2014: Besøk gardbrukaran Bente og John Oskar Muri på Halvardsætra

Ektepar Muri har i mars 2014 tatt i bruk en ny, stor og svært moderne driftsbygning for mjølkeproduksjon. Vi fikk omvisning i fjøset hvor rundt 30 kyr blir mjølket. Melking foregår med robot og vi fikk se hvordan det gikk for seg. Foring av kyrne går også helautomatisk. Det ble et svært interessant besøk, ikke minst fordi det ble født et oksekalv under besøket vårt.


29. april 2014: Besøk Lande FUS barnehage

Lande FUS barnehage har helt nytt bygg med 4 avdelinger. Avdelingene har egne innganger og garderober, og spesielt med bygget er at man har et utsiktstårn som rager 3 etager over bakken. Ørskog Rotary klubb fikk en hyggelig visning i det nye bygget, som ble tatt i bruk november 2013.


24. mars 2014: Håvard Fiskaa, brannsjef

Håvard Fiskaa, brannsjefen i Ørskog kommune, holdt et interessant foredrag om blant annet brannvesenets sine ansvarsområder og oppgaver i kommunen, det interkommunale brannvernet, beredskap i kommunen, krav som stilles til plasseringen av en brannstasjon i kommunen, utstyret man har og man mangler, og mye mer.


14. februar 2014: Kari Vatne, prest

Kari Vatne fortalte på en personlig måte om hennes valg å bli prest på en senere alder, etter å ha vært lærer i mange år. Om hvordan og hvorfor hun ble prest og utfordringene hun møtte underveis. Hun fortalte blant annet om hennes erfaringer på St. Olavs hospital in Trondheim og hennes første begravelse da hun var prest i Geiranger/Hellesylt.


17. februar 2014: Bjørn Steinar Skarbø forteller om sitt yrke

Bjørn Steinar jobber i Landbruk Nordvest som bygningsteksnisk planlegger. Han hadde vært ut av landbruket i mer enn 17 år, og mye har endret seg. Landbruket har blitt høy-teknologisk med moderne melkerobottter og automatiske foringssystemer. Bjørn Steinar gikk også inn på blant annet byggemetoder og utfordringene i landbruket i Norge.


10. februar 2014: Olav Brattland om Vekstprogrammet i Stordal

Tidligere Stordal-ordføreren Olav Brattland holdt et foredrag om utviklingene i møbelindustrien i Stordal. I 1990 var de 450 arbeidsplasser i møbelbedriftene i Stordal, i dag er det 70 arbeidsplasser igjen. Og dette byr på store utfordringer i kommunen. Nå skal Stordal kommune i samarbeid med fylkeskommunen og det lokale næringslivet starte et fire-årig program som satser på å få 75 nye arbeidsplasser i kommunen.


3. februar 2014: Artikkel i Rotary Norden, nummer 1 2014

En gruppe rotarianere fra Norge deltog i et møde i Rk Reykjavfk-Breidholt underderes nylige besøg i Island. Vilhjálmur P. Vilhjálmsson, president i Rk Breidholt, hilste de bes0gende rotarianere vel kommen og ligeledes den norske ambassadør.

Les mer....(PDF)27. januar 2014: Ørskog Rotaryklubb støtter Lažas internatskole i Latvia

Ørskog Rotaryklubb har inngått et prosjektsamarbeid med tolv svenske Rotaryklubber og en Latvisk Rotaryklubb. I prosjektet skal man kjøpe møbler til Lažas internatskole i Aizpute. Det er allerede levert 40 nye køyesenger, madrasser, puter og sengetøy til 60 personer, servise til 72 personer, samt en oppvaskmaskin til storkjøkkenet. Køyesengene og madressene erstatter gamle og nedslitte senger og madrasser som tidligere ble brukt i et flyktningeleir under Balkan-krigen. Og før oppvaskmaskinen ble installert måtte kjøkkenpersonale ta alt oppvask til mer enn 60 barn for hånd. Med fire måltider per dag hadde de ikke mye tid igjen for andre oppgaver. I år skal det også kjøpes in nye stoler, bord og skap til internatskolen, med økonomisk støtte fra Rotaryklubbene.


Møteinformasjon ørskog rotaryklubb

Møteinformasjon

Møtested: Gamlebanken
Adresse: N/A
Postnummer: 6240
Sted: ØRSKOG
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: noMøtearkiv
rotary lenker
Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge